Brief aan B&W van Amsterdam

van de International Council of Museums, afdeling CIMCIM (muziekinstrumentenmusea):