Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

U kunt ook meespelen met de Vriendenloterij voor het Pianola Museum!

Laat de Belastingdienst meebetalen aan uw schenking!


De Stichting Nederlands Piano Museum die het Pianola Museum beheert is een erkende ‘het algemeen nut beogende’ instelling (Culturele ANBI), en giften zijn daarom in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar!

Het grootste voordeel biedt de periodieke gift. Bij een eenmalige gift geldt een drempel en een plafond bij het bepalen van het bedrag dat in mindering komt. Deze drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (of minimaal 60 euro). Het plafond is 10 % daarvan.

Bij periodieke giften gelden deze drempels niet, maar er is wel een maximum van 5.000 euro. Het is niet meer nodig daarvoor een notariële akte op te stellen, maar u kunt gewoon een formulier invullen van de Belastingdienst, waarin de schenking wordt vastgelegd (voor 5 jaar).

Het rekeningnummer van de Vriendenkring van het Pianola Museum is

NL15 INGB 0003 7082 54